آزمون: چقدر اعتماد به نفس دارید؟

در زندگی روزمره تان چقدر اعتماد به نفس دارید؟ آیا همیشه حال خودتان را می گیرید یا دیگران حال شما را آدم خودپسندی می دانند؟ این 24 سوال برای ارزیابی خودتان است.

آزمون: چقدر اعتماد به نفس دارید؟

ادامه خواندن آزمون: چقدر اعتماد به نفس دارید؟